Lời Chúa, Thứ Bảy 23/09/2023

Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Bài đọc 1: 1 Tm 6:13-16 Con thân mến, cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Đấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, Đấng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô lời tuyên xưng …

Đọc tiếp