Lời Chúa, Thứ Ba 21/03/2023

Lời Chúa, Thứ Ba 21/03/2023 Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Bài đọc 1: Ed 47:1-9, 12 Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải …

Đọc tiếp