Lưu trữ Danh mục: Bài Đọc Lời Chúa

Lời Chúa, Thứ Tư 21/0/2024

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Bài đọc 1: Gn 3:1-10 Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố

Lời Chúa, Thứ Ba 20/02/2024

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Bài đọc 1: Is 55:10-11 Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng

Lời Chúa, Thứ Hai 19/02/2024

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay Bài đọc 1: Lv 19:1-2, 11-18 Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay năm B, 18/02/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần I  Mùa Chay năm B, 18/02/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Lời Chúa, Chúa Nhật 18/02/2024

Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B Bài đọc 1: St 9:8-15 Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: “Đây Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia

Lời Chúa, Thứ Bảy 17/02/2024

Thứ Bảy sau lễ Tro Bài đọc 1: Is 58:9b-14 Đây Chúa phán: “Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; khi ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự

Lời Chúa, Thứ Sáu 16/02/2024

Thứ Sáu sau lễ Tro Bài đọc 1: Is 58:1-9a Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng; hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng kèn, và loan báo cho dân Ta biết sự bất trung của họ, cho nhà Giacóp biết tội lỗi của nó. Vì

Lời Chúa, Thứ Năm 15/02/2024

Thứ Năm sau lễ Tro Bài đọc 1: Đnl 30:15-20 Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các

Lời Chúa, Thứ Tư 14/02/2024

LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Bài đọc 1: Ge 2:12-18 Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người

Lời Chúa, Thứ Hai 12/02/2024

Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Bài đọc 1: St 2:4b-9,15 khi được sáng tạo. Ngày Ðức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên,