BÀI VIẾT MỚI

Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 03/12/2022

Byvanthanh88Th12 3, 20224 min read

Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 03/12/2022 Làm thế nào để nhận biết Thiên Chúa?Đây chắc hẳn là câu hỏi mà ai…

Lời Chúa, Chúa Nhật 04/12/2022

Byvanthanh88Th12 3, 20223 min read

Lời Chúa, Chúa Nhật 04/12/2022Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng – Năm ABài đọc 1: Is 11:1-10Ngày ấy, từ gốc…

TÌM HIỂU LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM A  

Byvanthanh88Th12 2, 20229 min read

TÌM HIỂU LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM A   Bài đọc 1: Is 11,1-10 Năm 745 trước…

Lễ Kính Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê

Byvanthanh88Th12 2, 20223 min read

Lễ Kính Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con…

Tĩnh tâm Mùa Vọng 2022: Phân Định (2-10/12/2022)

Byvanthanh88Th12 2, 20222 min read

Tĩnh tâm Mùa Vọng 2022: Phân Định (2-10/12/2022)Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2022. Chủ đề “Phân định”. Tĩnh Tâm Mùa Vọng…

TẢI THÊM