Dâng Mẹ

Bạn đang đọc bài viết: Dâng Mẹ trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Dâng Mẹ           Mừng kính Mẹ lên trời ôi nhiệm lạ, Giữa triều thần …

Đọc tiếp

25 năm – Một chuỗi hồng ân 

Bạn đang đọc bài viết: 25 năm – Một chuỗi hồng ân  trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. 25 năm – Một chuỗi hồng ân  Sr. Maria Gaby  Mến tặng quý …

Đọc tiếp

Trong tin yêu con gặp Chúa

Bạn đang đọc bài viết: Trong tin yêu con gặp Chúa trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Trong tin yêu con gặp Chúa             Con tìm …

Đọc tiếp

Tâm niệm

Bạn đang đọc bài viết: Tâm niệm trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Tâm niệm           Mỗi ngày sống… Tôi tự nhủ lòng, Nên những lời yêu …

Đọc tiếp

Nhẹ nhàng nỗi đau

Bạn đang đọc bài viết: Nhẹ nhàng nỗi đau trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Nhẹ nhàng nỗi đau           Có phải gió đâu, Sao nỗi đau …

Đọc tiếp

Kết chuỗi lời kinh

Bạn đang đọc bài viết: Kết chuỗi lời kinh trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Kết chuỗi lời kinh Hồng xinh kết chuỗi vạn lời kinh Dâng Mẹ sớm hôm những …

Đọc tiếp

Thánh giá kép

Bạn đang đọc bài viết: Thánh giá kép trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Thánh giá kép           Sr. Maria Hoài Thu Thánh giá Chúa – cây …

Đọc tiếp

Khoảng lặng! – Thương kính Mẹ Êmilia Nguyễn Thị Sê

Bạn đang đọc bài viết: Khoảng lặng! – Thương kính Mẹ Êmilia Nguyễn Thị Sê trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Khoảng lặng! – Thương kính Mẹ Êmilia Nguyễn Thị Sê …

Đọc tiếp