Lưu trữ Danh mục: Văn Thơ

Niềm khát mong

Bạn đang đọc bài viết: Niềm khát mong trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Niềm khát mong Như đàn nai khát mong mạch nước, Hồn con nay ước được đến nơi,

Thơ Màu Nhiệm

Bạn đang đọc bài viết: Thơ Màu Nhiệm trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Thơ Màu Nhiệm Sr. Maria Hoài Thu, OP (Dâng kính Đức Maria trong ngày Lễ Truyền Tin)

Chỉ mình Chúa

Bạn đang đọc bài viết: Chỉ mình Chúa trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Chỉ mình Chúa             Sr. Lucia Cao Thị Xuân Trang, OP Chẳng

Mùa Xuân bên Chúa

Bạn đang đọc bài viết: Mùa Xuân bên Chúa trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Mùa Xuân bên Chúa           Mẹ ơi ! Xuân đã đến rồi

Đón mừng Chúa Giáng Sinh

Bạn đang đọc bài viết: Đón mừng Chúa Giáng Sinh trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Đón mừng Chúa Giáng Sinh         Mùa Vọng năm nay sắp hết

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2023

Bạn đang đọc bài viết: MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2023 trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2023 Sr.Therese Mai Thị Ngượi MỪNG NGÀY