Lưu trữ Danh mục: Văn Thơ

Chỉ mình Chúa

Bạn đang đọc bài viết: Chỉ mình Chúa trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Chỉ mình Chúa             Sr. Lucia Cao Thị Xuân Trang, OP Chẳng

Mùa Xuân bên Chúa

Bạn đang đọc bài viết: Mùa Xuân bên Chúa trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Mùa Xuân bên Chúa           Mẹ ơi ! Xuân đã đến rồi

Đón mừng Chúa Giáng Sinh

Bạn đang đọc bài viết: Đón mừng Chúa Giáng Sinh trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Đón mừng Chúa Giáng Sinh         Mùa Vọng năm nay sắp hết

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2023

Bạn đang đọc bài viết: MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2023 trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2023 Sr.Therese Mai Thị Ngượi MỪNG NGÀY

Kính mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết: Kính mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Kính mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam        

Theo Chúa Giêsu

Bạn đang đọc bài viết: Theo Chúa Giêsu trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Theo Chúa Giêsu           Chúa Giêsu, đã đi thêm một quãng đường. Và gặp

Nhìn vào Nghĩa Trang

Bạn đang đọc bài viết: Nhìn vào Nghĩa Trang trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Nhìn vào Nghĩa Trang Ai người đứng ngắm trăng sao, Để tâm lắng đọng nhìn vào

Tiếng nói luyện hình

Bạn đang đọc bài viết: Tiếng nói luyện hình trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Tiếng nói luyện hình           Có nghe chăng những lời kêu thảm

Tràng châu Mân Côi

Bạn đang đọc bài viết: Tràng châu Mân Côi trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Tràng châu Mân Côi         Hoàng hôn đã ngả khắp rừng sâu Gối