Đẹp thay hai tiếng “Xin Vâng ”
Trinh trong ngời sáng như vầng thái dương
Như sao Bắc Đẩu dẫn đường
Tàu đời về bến quê hương nhiệm màu
“Xin vâng” tiếng nói khởi đầu
Chương trình cứu độ đi vào trần gian
Bởi xưa nguyên tổ A-Đam
Nghe lời phỉnh gạt Xa-tan dỗ dành
Không tuân lệnh Đấng tạo thành
Dám ăn trái cấm biết lành, biết gian
Đuổi ngay ra khỏi Địa Đàng
Tội truyền con cháu phải mang suốt đời

Nhưng tình thương Chúa tuyệt vời
Ra tay nâng đỡ loài người đứng lên
Liền sai Thần Sứ Gabriel
Vào nhà Trinh nữ báo tin mừng này
“Người con cô sẽ thụ thai
Chính là Thiên Chúa Ngôi Hai cứu đời”
Nhiệm màu thiên ý cao vời
Khiêm nhường lãnh nhận qua lời “Xin Vâng”

Trèo non, lặn suối băng rừng
Qua miền đồi núi không ngừng đôi chân
Đến nhà chị họ ân cần
Chào thăm mừng chúc chung phần niềm vui
Quản chi mưa gió dập vùi
Thực hành bác ái ngọt bùi sớt chia
Dạy con đừng có xa lìa
Người nghèo đói khổ đang chìa tay xin
Đem lòng quảng đại đoái nhìn
Mà cho tất cả với tình thân thương …

Hôm nay con quyết lên đường
Gieo mầm bác ái theo gương mẹ hiền
Rảo chân đi khắp mọi miền
Đỡ nâng gánh nặng oan khiên cho đời
Tâm hồn bươm rách tả tơi
Rợn người buông thả thở hơi não nề
Nâng tay con dẫn đưa về
Sống trong tình Mẹ tràn trề hân hoan
Nơi đây có trái thơm ngon
Có ngàn vị ngọt kết toàn tơ trăng
Trong xanh ngọn suối vĩnh hằng
Phỉ tình no uống cho căng hương nồng
Vườn hoa thơm quế đơm bông
Vang ca điệu hát “Xin Vâng” không ngừng.

Sr. Maria Gabriel Mai, OP