Lời Chúa, Thứ Bảy 23/09/2023

Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Bài đọc 1: 1 Tm 6:13-16 Con thân mến, cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Đấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giêsu Kitô, Đấng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô lời tuyên xưng …

Đọc tiếp

TÌM HIỂU LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM A    

Chủ đề của các bài đọc có hơi thay đổi vào những Chúa nhật cuối của Mùa Thường Niên. Chúng ta chuyển từ việc tập trung vào tư cách và trách nhiệm của người môn đệ sang suy tư về sự kết thúc của thời gian. Khi sắp kết thúc năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi hướng nhìn vào cuộc tái lâm của Chúa Kitô và cuộc Phán xét Sau cùng. Khi các chủ đề về Kitô học và tư cách môn đệ xuất hiện, chúng nằm trong bối cảnh này của thời đại cánh chung hoàn tất.