Lưu trữ Danh mục: Phụng Vụ

phụng vụ lời chúa quanh năm

Lời Chúa, Thứ Tư 10/04/2024

Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 5:17-26 Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sađốc, đầy lòng phẫn nộ; họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. Nhưng đến đêm, Thiên Thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi

Lời Chúa, Thứ Sáu 19/04/2024

Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 9:1-20 Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa, ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội đường ở Đamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy bất luận nam nữ, ông trói

Lời Chúa, Thứ Năm 18/04/2024

Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 8:26-40 Trong những ngày ấy, thiên thần Chúa nói cùng Philipphê rằng: “Hãy chỗi dậy, đi về mạn nam, theo con đường từ Giêru-salem xuống Gaxa. Ðường ấy vắng vẻ”. Người chỗi dậy ra đi. Và này có một người Êthiôpi là thái giám

Lời Chúa, Thứ Tư 17/04/2024

Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 8:1-8 Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa và Samaria. Còn những người đạo đức lo chôn cất Têphanô; họ than khóc ông rất nhiều. Lúc đó

Lời Chúa, Thứ Ba 16/04/2024

Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 7:51-8:1a Khi ấy, Têphanô nói với dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ rằng: “Hỡi những tên cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi luôn luôn chống đối Thánh Thần; cha ông các ngươi làm sao, các ngươi cũng

Lời Chúa, Thứ Hai 15/04/2024

Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 6:8-15 Trong những ngày ấy, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ có nhóm người kia thuộc hội đường mệnh danh là “của những người Tự Do, người

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm B, 14/04/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm B, 14/04/2024.  Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Lời Chúa, Chúa Nhật 14/04/2024

Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh, Năm B Bài đọc 1: Cv 3:13-15, 17-19 Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: “Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh em đã nộp và

Lời Chúa, Thứ Bảy 13/04/2024

Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 6:1-7 Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười Hai Vị triệu

Lời Chúa, Thứ Sáu 12/04/2024

Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh Bài đọc 1: Cv 5:34-42 Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng là luật sĩ, có thế giá trong dân, đứng lên giữa công nghị, truyền dẫn các tông đồ ra ngoài trong giây lát, rồi nói với các người trong công nghị rằng: “Hỡi