Lưu trữ Danh mục: Kinh nguyện

cập nhật một số kinh nguyện thường đọc và tất cả các kinh trong công giáo

tuần cửu nhật kính Thánh An Tôn

tuần cửu nhật kính Thánh An Tôn đôi nét về kinh cầu thánh AnTôn Trong sách Sử Ký Dòng Phanxicô nói rằng: Kinh Cầu Thánh Antôn linh ứng thần hiệu lắm. Khi lấy lòng sốt sắng mà đọc kinh này thì kẻ có tội được ăn năn trở lại, kẻ lành được vững vàng đi

Lời Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh – Corona Virus

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang

Đọc thêm 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Hãy Nhớ và 3 lần: Lạy Đức Mẹ La Vang, cầu cho chúng con. Ngày Thứ Nhất Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng tin cậy vững vàng: Mẹ đầy lòng nhân từ, Mẹ thương hết mọi người như con cái Mẹ

Tràng Hạt Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy Chúa, xin tới trợ giúp con. Xin mau mau tới cứu giúp con. Đọc 1 Kinh Lạy Cha & 3 Kinh Kính Mừng sau mỗi lời nguyện. Lạy Chúa, xin vì sự cầu bầu của TLTT Micae và các Thiên Thần Sêraphim, xin cho chúng con được xứng đáng bừng cháy lửa bác ái

Lời Nguyện Để Giải Quyết Những Lo Lắng

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng của con trong sứ vụ này với lòng tín thác rằng vấn đề này giờ đây là của Chúa để Chúa giải quyết mọi sự thể theo Thánh Ý của Ngài. Amen. Nguồn: https://www.conggiao.org/loi-nguyen-de-giai-quyet-nhung-lo-lang/

Lời Chào Kính Đức Mẹ

Ôi Maria! Con kính chào Mẹ là Bông Huệ trắng của Ba Ngôi Thiên Chúa đời đời hân hoan, vinh hiển. Ôi Maria! Con kính chào Mẹ là Bông Hồng chiếu sáng giữa vườn Thượng Uyển Thiên Cung huyền nhiệm. Mẹ là Đấng mà Thiên Chúa muốn được sinh ra bởi Mẹ, và Vua trên