Mừng ngày mùng 8 tháng 3

Bạn đang đọc bài viết: Mừng ngày mùng 8 tháng 3 trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Mừng ngày mùng 8 tháng 3 Chúc cho Phụ nữ muôn nhà xinh tươi. …

Đọc tiếp

Chúa lì xì đầu năm mới

Bạn đang đọc bài viết: Chúa lì xì đầu năm mới trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Chúa lì xì đầu năm mới Chúa lì xì đầu năm mới Sáng sớm …

Đọc tiếp

Lý do chết vào đầu năm mới

Bạn đang đọc bài viết: Lý do chết vào đầu năm mới trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Lý do chết vào đầu năm mới Lý do chết vào đầu năm …

Đọc tiếp

Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết: Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam </p> Sr. Thérèse Mai Thị Ngượi 20 tháng …

Đọc tiếp

Triệu người thân có mấy người quen?

Bạn đang đọc bài viết: Triệu người thân có mấy người quen? trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Triệu người thân có mấy người quen? Triệu người thân có mấy người …

Đọc tiếp

Dấu chân người áo trắng

Bạn đang đọc bài viết: Dấu chân người áo trắng trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Dấu chân người áo trắng Em yêu áo trắng đơn sơ, Thơm nồng bác ái …

Đọc tiếp

Nét đẹp Thần Linh

Bạn đang đọc bài viết: Nét đẹp Thần Linh trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Nét đẹp Thần Linh Đa Minh Tam Hiệp thật hữu tình, Một thầy, 250 trò học …

Đọc tiếp

Lẽ ra chưa phải chết

Bạn đang đọc bài viết: Lẽ ra chưa phải chết trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Lẽ ra chưa phải chết Lẽ ra chưa phải chết Một anh cà lăm chết …

Đọc tiếp

Tình Cha

Bạn đang đọc bài viết: Tình Cha trên website Đạo Công Giáo, hãy tải ứng dụng Đạo Công Giáo để đọc những bài viết mới bằng chiếc điện thoại của mình một cách nhanh chóng nhất nhé. Tình Cha Phận con bé nhỏ mỏng manh, Một cơn gió thoảng tan thành khói sương. Thế mà …

Đọc tiếp