Này con xin đến Chúa ơi
Đáp lời Chúa gọi con ơi theo Thầy
Đời con biến đổi từ đây
Ơn Ngài thánh hiến đôi tay con rồi
Từ nay sống giữa cuộc đời
Con là khí cụ cho Lời tình yêu
Ở trong đền thánh sớm chiều
Con thành sứ giả tình yêu của Ngài
Thời gian, cuộc sống, tương lai
Tâm tư, ước nguyện dâng Ngài đời con
Từ đây thầm lặng trong hồn
Đường đi dẫu có cô đơn một mình
Đêm về một cõi lặng thinh
Đền Thờ vắng vẻ, tự tình còn ai?
Từ đây phó thác cho Ngài
Mênh mang cuộc sống, miệt mài lời kinh
Nguyện xin Chúa đổ ân tình
Đêm ngày thánh hóa tâm tình con dâng
Giúp con trọn vẹn hiến dâng
“Này con xin đến”, xin vâng ý Ngài…

Sr. Maria Thúy Vân. OP