Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân

1. Tại sao phải chuẩn bị hôn nhân? Trong tin mừng Chúa phán không có ai toan làm điều gì mà không tính toán trước, huống hồ việc hôn nhân là việc chung thân đại sự. Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau lẹ, không sửa soạn sau này dễ bỏ nhau hơn, cả trong trường …

Đọc tiếp

Sách Giáo Lý Vào Đời

Phụng Vụ Mùa Vọng Mùa Chay Thánh Lễ Các Bí Tích Trong Hội Thánh  Hội Thánh Và Vai Trò Của Mình Những Đặc Tính Của Giáo Hội Thiên Chúa Tạo Dựng Trời Đất Và Con Người Con Người Sa Ngã Và Lòng Chúa Xót Thương Các Tổ Phụ Trong Israel  Thiên Chúa Thiết Lập Một …

Đọc tiếp

Tại Sao Theo Đạo Công Giáo?

MỤC LỤC Lm. Joseph Nguyễn văn Thư (Tập tài liệu này đã được cơ sở Truyền Thông Dân Chúa xuất bản thành sách năm 1989, tại Hoa Kỳ) Nguồn: https://www.conggiao.org/dao-cong-giao/tai-sao-theo-dao-cong-giao/

Các Mùa Của Giáo Hội

Trong cả năm Giáo Hội thờ phượng Chúa với lòng yêu mến biết ơn qua kinh nguyện và hy lễ; những lúc Giáo Hội đặc biệt suy nghĩ về một mầu nhiệm riêng biệt trong cả Công Trình Chúa cứu rỗi trần gian. Chúng ta gọi đó là các Mùa của Giáo Hội. Ngoài những …

Đọc tiếp

Chết

Vì là con cái A-dong, nên chúng ta sẽ phải chết; nhưng cũng là anh em với Ðức Kitô, nên chúng ta đã có sẵn nhà ở chúng ta trên thiên đàng. Bởi thế, chết không phải là một điều kinh khủng, nhưng là một giờ phút quan trọng cho đời sống ta. Mỗi Bí …

Đọc tiếp