Lưu trữ Danh mục: Giáo Lý

Giáo Lý Chuẩn Bị Hôn Nhân

1. Tại sao phải chuẩn bị hôn nhân? Trong tin mừng Chúa phán không có ai toan làm điều gì mà không tính toán trước, huống hồ việc hôn nhân là việc chung thân đại sự. Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau lẹ, không sửa soạn sau này dễ bỏ nhau hơn, cả trong trường

Sách Giáo Lý Vào Đời

Phụng Vụ Mùa Vọng Mùa Chay Thánh Lễ Các Bí Tích Trong Hội Thánh  Hội Thánh Và Vai Trò Của Mình Những Đặc Tính Của Giáo Hội Thiên Chúa Tạo Dựng Trời Đất Và Con Người Con Người Sa Ngã Và Lòng Chúa Xót Thương Các Tổ Phụ Trong Israel  Thiên Chúa Thiết Lập Một

Các Mùa Của Giáo Hội

Trong cả năm Giáo Hội thờ phượng Chúa với lòng yêu mến biết ơn qua kinh nguyện và hy lễ; những lúc Giáo Hội đặc biệt suy nghĩ về một mầu nhiệm riêng biệt trong cả Công Trình Chúa cứu rỗi trần gian. Chúng ta gọi đó là các Mùa của Giáo Hội. Ngoài những