Lời Chúa, Thứ Năm 01/06/2023

Lời Chúa, Thứ Năm 01/06/2023 Thứ Năm Tuần VIII Mùa Thường Niên Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Bài đọc 1: Hc 42:15-26 Tôi sẽ ghi nhớ công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều tôi đã thấy. Nhờ lời Chúa mà Chúa đã thực hiện những kỳ công. Mặt trời chiếu soi …

Đọc tiếp

Lời Chúa, Thứ Tư 31/05/2023

Lời Chúa, Thứ Tư 31/05/2023 Thứ Tư Tuần VIII Mùa Thường Niên ĐỨC MARIA ĐI THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Bài đọc 1: Xp 3:14-18a Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã …

Đọc tiếp

Lời Chúa, Thứ Hai 29/05/2023

Lời Chúa, Thứ Hai 29/05/2023 Thứ Hai Tuần VIII Mùa Thường Niên Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. Bài đọc 1: Hc 17:19-27 Thiên Chúa đã ban đường công chính cho người sám hối, nâng đỡ những kẻ mất niềm tin, và hướng dẫn họ đi vào đường chân lý. Hãy trở …

Đọc tiếp

Lời Chúa, Thứ Sáu 26/05/2023

Lời Chúa, Thứ Sáu 26/05/2023 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ Bài đọc 1: Cv 25:13-21 Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: “Ở đây …

Đọc tiếp