Lưu trữ thẻ: Thánh Lễ Chúa Nhật

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay năm B, 25/02/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần II  Mùa Chay năm B, 25/02/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay năm B, 18/02/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần I  Mùa Chay năm B, 18/02/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật – Mồng Hai Tết Giáp Thìn, 11/02/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật – Mồng Hai Tết Giáp Thìn, Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ, 11/02/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên năm B, 04/02/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần V  Mùa Thường Niên năm B, 04/02/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên năm B, 28/01/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên năm B, 28/01/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên năm B, 21/01/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III  Mùa Thường Niên năm B, 21/01/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên năm B, 14/01/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần II  Mùa Thường Niên năm B, 14/01/2024. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh năm B, 07/01/2024

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Hiển Linh năm B, 07/01/2024 Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Thánh Gia Thất năm B, 31/12/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Thánh Gia Thất năm B, 31/12/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org  

Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh năm B, 25/12/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh năm B, 25/12/2023. Kính mời quý cộng đoàn hiệp ý cùng Đài ca tụng Chúa. Nguồn: chanlyachau.org