TÌM HIỂU LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM A    

Chủ đề của các bài đọc có hơi thay đổi vào những Chúa nhật cuối của Mùa Thường Niên. Chúng ta chuyển từ việc tập trung vào tư cách và trách nhiệm của người môn đệ sang suy tư về sự kết thúc của thời gian. Khi sắp kết thúc năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi hướng nhìn vào cuộc tái lâm của Chúa Kitô và cuộc Phán xét Sau cùng. Khi các chủ đề về Kitô học và tư cách môn đệ xuất hiện, chúng nằm trong bối cảnh này của thời đại cánh chung hoàn tất.

THỨ NĂM TUẦN XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN – THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Nhìn tha nhân như một con người thực sự để có thể yêu thương và thứ tha trong ước mong mở ra một cuộc đời mới cho anh chị em. Đó là điều mà Lời Chúa hai ngày qua giúp sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật 24 TN thêm sáng rõ. Ánh sáng Lời Chúa trong ngày kính thánh Mattheu hôm nay tiếp tục làm điều đó khi giúp chúng ta hiểu được cuộc đời mới mà khi chúng ta cộng tác với Chúa qua việc thứ tha là cuộc đời gì.

CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN A

Luật xưa dạy: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Luật ăn miếng trả miếng này kể là có điều tiến bộ, vì nó hạn chế bớt hình phạt mà tòa án thường đề ra cho kẻ làm hại người ta. Nhưng đây chỉ là sự đền trả về vật chất mà con người có thể lo cho nhau. Chỉ có Chúa mới có quyền phán xét công tội, mà Chúa thì hằng tỏ ra nhân từ tha thứ. Suốt lịch sử Giao ước là lịch sử về lòng tha thứ nối tiếp thứ tha.