Lưu trữ thẻ: Phụng Vụ Hằng Ngày

[lịch phụng vụ] ngày 31/12/2021 thứ sáu ngày thứ bảy trong tuần bát nhật giáng sinh #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi. lịch phụng vụ ngày 31/12/2021 thứ sáu ngày thứ bảy trong tuần bát nhật giáng sinh. 31Thứ Sáu. Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh Thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo

[lịch phụng vụ] ngày 30/12/2021 thứ năm ngày thứ sáu trong tuần bát nhật giáng sinh #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi. lịch phụng vụ ngày 30/12/2021 thứ năm ngày thứ sáu trong tuần bát nhật giáng sinh. ngày 30Thứ Năm. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Không cử hành lễ cầu

[lịch phụng vụ] ngày 29/12/2021 thứ tư ngày thứ Năm trong tuần bát nhật giáng sinh #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi. lịch phụng vụ ngày 29/12/2021 thứ tư ngày thứ Năm trong tuần bát nhật giáng sinh. ngày 29Thứ Tư. Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Ca vịnh Tuần 1. Thánh

[lịch phụng vụ] ngày 28/12/2021 thứ ba ngày thứ Tư trong tuần bát nhật giáng sinh #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi. lịch phụng vụ ngày 28/12/2021 thứ Ba ngày thứ Tư trong tuần bát nhật giáng sinh. ngày 28Thứ Ba. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính. Không cử hành lễ cầu cho

[lịch phụng vụ] ngày 27/12/2021 thứ hai ngày thứ ba trong tuần bát nhật giáng sinh #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi. lịch phụng vụ ngày 27/12/2021 thứ hai ngày thứ ba trong tuần bát nhật giáng sinh. ngày 27Thứ Hai. THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ, lễ kính. Không cử hành lễ cầu cho người qua

[lịch phụng vụ] ngày 26/12/2021 Chúa nhật ngày thứ hai trong tuần bát nhật giáng sinh #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi. lịch phụng vụ ngày 26/12/2021 Chúa nhật ngày thứ hai trong tuần bát nhật giáng sinh. ngày 26CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA dÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH dU-SE, lễ kính. Không cử hành

[lịch phụng vụ] ngày 25/12/2021 thứ bảy Chúa giáng sinh lễ trọng – Tìm hiểu công Giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi. lịch phụng vụ ngày 25/12/2021 thứ bảy Chúa Giáng sinh. ngày 25Thứ Bảy. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng và buộc. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ

[lịch phụng vụ] ngày 24/12/2024 thứ sáu tuần IV mùa vọng – Lễ vọng giáng sinh #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi. lịch phụng vụ ngày 24/12/2024 thứ sáu tuần IV mùa vọng [Lễ Vọng Giáng sinh]. ngày 24Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Vọng. Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2. MÙA GIÁNG SINH “Sau việc

[lịch phụng vụ] ngày 23/12/2023 thứ năm tuần IV mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi. lịch phụng vụ ngày 23/12/2023 thứ năm tuần IV mùa vọng ngày 23Thứ Năm Tuần 4 Mùa Vọng. Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục. Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2. các bài

[lịch phụng vụ] ngày 22/12/2022 thứ tư tuần IV mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi. lịch phụng vụ ngày 22/12/2022 thứ tư tuần IV mùa vọng ngày 22Thứ Tư Tuần 4 Mùa Vọng Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2. các bài đọc lời chúa/ bài đọc 1: bài