[lịch phụng vụ] ngày 23/12/2023 thứ năm tuần IV mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi.
lịch phụng vụ ngày 23/12/2023 thứ năm tuần IV mùa vọng
ngày 23Thứ Năm Tuần 4 Mùa Vọng.
Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.
Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2.
các bài đọc lời chúa.
bài đọc 1: bài trích sách Ma-la-khi, chương 3 từ câu 1 đến câu 4, và từ câu 23 đến câu 24.
tin mừng chúa dê-su theo thánh lu-ca, chương 1 từ câu 57 đến câu 66.

nếu thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like,share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa và đừng quên để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video cũng như hãy đăng kí kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.
Nguyện xin Chúa Và Mẹ luôn bên bạn mỗi ngày.

——————————

đăng kí kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCjpKrD3fc8SJEaZjgcR6cGg
Fanpage:
https://www.facebook.com/conggiao.kt/
website:
https://audio.daoconggiao.com

[lịch phụng vụ] ngày 22/12/2022 thứ tư tuần IV mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi.
lịch phụng vụ ngày 22/12/2022 thứ tư tuần IV mùa vọng
ngày 22Thứ Tư Tuần 4 Mùa Vọng
Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2.
các bài đọc lời chúa/
bài đọc 1: bài trích sách Sa-mu-en, chương 1 từ câu 24 đến câu 28.
tin mừng chúa dê-su theo thánh lu-ca, chương 1 từ câu 46 đến câu 56.

nếu thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like,share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa và đừng quên để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video cũng như hãy đăng kí kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.
Nguyện xin Chúa Và Mẹ luôn bên bạn mỗi ngày.

——————————

đăng kí kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCjpKrD3fc8SJEaZjgcR6cGg
Fanpage:
https://www.facebook.com/conggiao.kt/
website:
https://audio.daoconggiao.com

[lịch phụng vụ] ngày 21/12/2021 thứ ba tuần IV mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi.
lịch phụng vụ ngày 21/12/2021 thứ ba tuần IV mùa vọng
ngày 21Thứ Ba Tuần 4 Mùa Vọng
Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2.
các bài đọc lời chúa.
bài đọc 1: bài trích sách Da-ca-ri-a, chương 2 từ câu 8 đến câu 14.
tin mừng chúa dê-su theo thánh lu-ca, chương 1 từ câu 39 đến câu 45.

nếu thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like,share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa và đừng quên để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video cũng như hãy đăng kí kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.
Nguyện xin Chúa Và Mẹ luôn bên bạn mỗi ngày.

——————————

đăng kí kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCjpKrD3fc8SJEaZjgcR6cGg
Fanpage:
https://www.facebook.com/conggiao.kt/
website:
https://audio.daoconggiao.com

[lịch phụng vụ] ngày 20/12/2021 thứ hai tuần IV mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi.
lịch phụng vụ ngày 20/12/2021 thứ hai tuần IV mùa vọng
ngày 20Thứ Hai Tuần 4 Mùa Vọng
Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2.
các bài đọc lời chúa:
bài đọc 1: bài trích sách I-sai-a, chương 7 từ câu 10 đến câu 14.
tin mừng chúa dê-su theo thánh lu-ca, chương 1 từ câu 26 đến câu 38.

nếu thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like,share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa và đừng quên để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video cũng như hãy đăng kí kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.
Nguyện xin Chúa Và Mẹ luôn bên bạn mỗi ngày.

——————————

đăng kí kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCjpKrD3fc8SJEaZjgcR6cGg
Fanpage:
https://www.facebook.com/conggiao.kt/
website:
https://audio.daoconggiao.com

[lịch phụng vụ] ngày 19/12/2021 chúa nhật tuần IV mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi.
lịch phụng vụ ngày 19/12/2021 chúa nhật tuần IV mùa vọng
ngày 19 CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG.
Ca vịnh tuần 4.
Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, Thầy giảng (1839); Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy, Thầy giảng (1839); Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới (Mùi), Giáo dân (1839); Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân (1839); và Thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh, Giáo dân (1839), Tử đạo.
Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.
các bài đọc lời chúa.
bài đọc 1: bài trích sách Mi-kha, chương 5 từ câu 1 đến câu 4a.
bài đọc 2: bài trích sách hiếp-ry chương 10 từ câu 5 đến câu 10.
tin mừng chúa dê-su theo thánh lu-ca, chương 1 từ câu 39 đến câu 45.

nếu thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like,share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa và đừng quên để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video cũng như hãy đăng kí kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.
Nguyện xin Chúa Và Mẹ luôn bên bạn mỗi ngày.

——————————

đăng kí kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCjpKrD3fc8SJEaZjgcR6cGg
Fanpage:
https://www.facebook.com/conggiao.kt/
website:
https://audio.daoconggiao.com

[Hướng Dẫn lịch phụng vụ] từ ngày 18/12/2021 đến ngày 24/12/2021 mùa vọng – tìm hiểu công giáo

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi.
Hướng Dẫn lịch phụng vụ từ ngày 18/12/2021 đến ngày 24/12/2021 mùa vọng.
Hướng dẫn phụng vụ các ngày mùa Vọng từ 17/12 đến ngày 24/12.
1. Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ, theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong Tuần 3 mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
2. Về các ngày trong tuần, từ 17 tháng 12 đến 31 tháng 12, có thể cử hành như sau:
Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hằng ngày.
Chỉ được cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và ích lợi mục vụ quan trọng đòi hỏi.
3. Nếu muốn kính nhớ vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
a. Các Giờ kinh Phụng vụ:
Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).
Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh; rồi mới kết thúc.
b. Thánh lễ:
Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ và có thể lấy lời nguyện nhập lễ (con-léc-ta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó. Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2.

nếu thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like,share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa và đừng quên để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video cũng như hãy đăng kí kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.
Nguyện xin Chúa Và Mẹ luôn bên bạn mỗi ngày.

——————————

đăng kí kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCjpKrD3fc8SJEaZjgcR6cGg
Fanpage:
https://www.facebook.com/conggiao.kt/
website:
https://audio.daoconggiao.com

[lịch phụng vụ] ngày 18/12/2021 thứ Bảy tuần III mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi.
lịch phụng vụ ngày 18/12/2021 thứ Bảy tuần III mùa vọng

ngày 18Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Vọng.
Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, Thầy giảng (1838), Tử đạo.
Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2.
các bài đọc lời chúa:
bài đọc 1: bài trích sách dê-rê-mi-a chương 23 từ câu 5 đến câu 8.
tin mừng chúa dê-su theo thánh mát-thêu, chương 1 từ câu 18 đến câu 24.

nếu thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like,share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa và đừng quên để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video cũng như hãy đăng kí kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.
Nguyện xin Chúa Và Mẹ luôn bên bạn mỗi ngày.

——————————

đăng kí kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCjpKrD3fc8SJEaZjgcR6cGg
Fanpage:
https://www.facebook.com/conggiao.kt/
website:
https://audio.daoconggiao.com

[lịch phụng vụ] ngày 17/12/2021 thứ Sáu tuần III mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi.
lịch phụng vụ ngày 17/12/2021 thứ Sáu tuần III mùa vọng
ngày 17Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Vọng.
Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 2.
các bài đọc lời chúa:
bài đọc 1: bài trích sách sáng thế, chương 49 từ câu 2 và từ câu 8 đến câu 10.
tin mừng chúa dê-su theo thánh mát-thêu, chương 1 từ câu 1 đến câu 17.

nếu thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like,share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa và đừng quên để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video cũng như hãy đăng kí kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.
Nguyện xin Chúa Và Mẹ luôn bên bạn mỗi ngày.

——————————

đăng kí kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCjpKrD3fc8SJEaZjgcR6cGg
Fanpage:
https://www.facebook.com/conggiao.kt/
website:
https://audio.daoconggiao.com

[lịch phụng vụ] ngày 16/12/2021 thứ Năm tuần III mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi.
lịch phụng vụ ngày 16/12/2021 thứ Năm tuần III mùa vọng
ngày 16Thứ Năm Tuần 3Mùa Vọng.
Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng (1838); Thánh Phê-rô Trương Văn Đường, Thầy giảng (1838); Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).
Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 1.
các bài đọc lời chúa.
bài đọc 1: bài trích sách I-sai-a, chương 54 từ câu 1 đến câu 10.
tin mừng chúa dê-su theo thánh lu-ca, chương 7 từ câu 24đến câu 30.

nếu thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like,share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa và đừng quên để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video cũng như hãy đăng kí kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.
Nguyện xin Chúa Và Mẹ luôn bên bạn mỗi ngày.

——————————

đăng kí kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCjpKrD3fc8SJEaZjgcR6cGg
Fanpage:
https://www.facebook.com/conggiao.kt/
website:
https://audio.daoconggiao.com

[lịch phụng vụ] ngày 15/12/2021 thứ Tư tuần III mùa vọng – tìm hiểu công giáo #shorts

Chào mừng bạn đang theo dõi chuyên mục lịch Phụng Vụ Hằng Ngày trên kênh Tìm Hiểu Công Giáo của chúng tôi.
lịch phụng vụ ngày 15/12/2021 thứ Tư tuần III mùa vọng
ngày 15Thứ Tư Tuần 3Mùa Vọng.
Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng 1.
Các bài đọc lời chúa.
bài đọc 1: bài trích sách I-sai-a, chương 45 từ câu 6b đến câu 8 và câu 18 và câu 21b đến câu 25;
tin mừng chúa dê-su theo thánh Lu-ca, chương 7 từ câu 19 đến câu 23.

nếu thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like,share video lên các trang mạng xã hội để video được lan tỏa đến với nhiều người hơn nữa và đừng quên để lại cảm xúc của bạn sau khi xem xong video cũng như hãy đăng kí kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật được những video mới nhất từ kênh của chúng tôi.
Nguyện xin Chúa Và Mẹ luôn bên bạn mỗi ngày.

——————————

đăng kí kênh:
https://www.youtube.com/channel/UCjpKrD3fc8SJEaZjgcR6cGg
Fanpage:
https://www.facebook.com/conggiao.kt/
website:
https://audio.daoconggiao.com