Lưu trữ thẻ: Hòm bia của Giao ước mới

Đức Maria, Hòm bia của Giao ước mới

Tại sao người Công giáo gọi Đức Maria là Hòm bia của Giao ước mới? Việc trả lời câu hỏi này sẽ đưa chúng ta trải qua một hành trình đầy cảm xúc xuyên suốt Cựu ước và Tân ước.