Thứ Năm tuần VII Mùa Phục Sinh A

Thứ Năm tuần VII Mùa Phục Sinh A

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”. Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay là chóp đỉnh của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đệ cũng như cho chúng ta. Đó là tất cả nên một trong Thiên Chúa: Con ở trong họ và Cha ở trong Con để họ được hoàn toàn nên một.

Nhưng yếu tố nào để chúng ta nên một với Chúa Giêsu và Chúa Cha? Đó là vinh quang mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta: Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con. Vinh quang đây là vinh quang nào ? Chúa Cha đã ban vinh quang cho Chúa Giêsu vì Ngài là Con; và chúng ta ở trong Chúa Giêsu, thì vinh quang ấy là vinh quang được làm con Thiên Chúa. Chúa Cha đã ban vinh quang cho người Con vì Chúa Cha yêu thương Ngài, nay Chúa Cha cũng ban vinh quang cho chúng ta vì Chúa Cha cũng yêu thương chúng ta, lý do là vì chúng ta tin vào đức Giêsu Kitô và yêu mến Ngài: chính Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con.

Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu xuống thế để hoàn tất chương trình ấy bằng cách làm cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Nhờ vậy, chúng ta được nên một trong Thiên Chúa.

Theo Lời Chúa Giêsu thì chúng ta chỉ là Con Thiên Chúa khi chúng ta ở trong đức Giêsu Kitô, ở trong Ngài bằng đức tin và đức mến. Nhưng cuộc sống thực tế của chúng ta đã nói lên điều đó chưa ? Cuộc sống chúng ta thực tế có bao nhiêu phần trăm ở trong Chúa Giêsu ?

Con muốn rằng, Con ở đâu, họ cũng ở đó với Con. Trong câu nầy Chúa Giêsu muốn nói gì khi dùng hai tiếng ở đâu và ở đó? Phải chăng là ở trong cảnh hạ mình xuống và ở trong vinh quang? Nên một với Chúa Kitô và ở trong Ngài là bước theo Chúa Kitô trong cuộc tử nạn để được vào vinh quang với Ngài. Như thế thì những thử thách ở đời nầy, đối với người kitô hữu có một giá trị cao cả: giúp chúng ta nên giống Chúa Kitô, nên một với Chúa Kitô và sẽ được ở trong vinh quang với Ngài. Thánh Phanxicô bảo: chúng ta chịu hy sinh một ít nhưng được lợi biết bao nhiêu.

 

Nguồn: tinvui.org

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.