Image

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A, 19/03/2023

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A, 19/03/2023

Ban Việt Ngữ Đài Chân Lý Á Châu cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay năm A, 19/03/2023

Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cùng với Đài ca tụng Chúa. 

Nguồn: chanlyachau.org

 

SHARE

1 Comments Text
  • binance sign up viết:
    Bình luận của bạn đang chờ kiểm duyệt. Đây là bản xem thử, bình luận sẽ chỉ hiển thị nếu được duyệt.
    Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/en/register-person?ref=P9L9FQKY
  • Leave a Reply