Lưu trữ Danh mục: Phim

phim công giáo hay nhất được cập nhật liên tục

Phim Hoạt Hình Phép Lạ của Chúa GiêSu

Phép Lạ của chúa Giê-Su

Phim hoạt hình Kinh Thánh Phép lạ của Chúa Giê-su. Nội dung Phim được lấy cảm hứng từ Kinh Thánh Tân Ước về một số phép lá Chúa Giê-su đã làm được chép lại trong Kinh Thánh [Phim hoạt hình] Phép lạ của Chúa Giê-su [Phim hoạt hình] Phép lạ của Chúa Giê-su Phim hoạt hình

Phim Hoạt Hình Giáng Sinh Đầu tiên

Phim hoạt hình Kinh Thánh Giáng sinh đầu tiên. Nội dung Phim được lấy cảm hứng từ Kinh Thánh Tân Ước Chúa Giáng sinh. Phim hoạt hình thuyết minh Bài học rút ra từ Kinh Thánh. Trải nghiệm Những câu chuyện Kinh Thánh qua bộ phim hoạt hình Kinh Thánh thuyết minh.