Lưu trữ Danh mục: Thư Giãn

thư giãn,

Tự tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”

Nối tiếp ngàn năm, qua những nẻo đường xuôi ngược, Cuốn nhau đi, thiên hạ kẻ trước người sau. Khố rách áo ôm hay quyền quý sang giàu, Bến cuối, ga cùng… điểm dừng chân: cổ mộ ! Có rồi không, một thoáng nhạt nhoà như cây cỏ, Biến tan hoài, bèo bọt, những con

Văn tế tưởng niệm các Thánh Tử Đạo Việt Nam

***///**// ***///*/*/*/…..….. Hỡi ôi! Kìa hậu duệ giống Tiên Rồng – sống làm con dân Việt. Này sứ giả đấng Nhân Hiền – chết thành chứng nhân Thiêng. Lấy niềm tin riêng bày tỏ Đức Trung kiên Dâng mạng sống mình chứng minh Điều Chân lý **// Công đức ấy Thiên thu tôn vinh đấng