Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng là kết quả của phiên họp đầu tiên và những phản hồi

Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng là kết quả của phiên họp đầu tiên và những phản hồi

Vatican News

Trước hết, Đức Hồng Y nhắc lại rằng tài liệu không phải được làm lại từ đầu, nhưng là kết quả các báo cáo của phiên họp đầu tiên từ tháng 10 năm ngoái và những phản hồi từ tất cả các Giáo hội địa phương. Đây là một công cụ làm việc, không phải là kết quả của Thượng hội đồng.

Trong số các chủ đề của Tài liệu làm việc, chủ đề về Giáo hội học được đặc biệt nhấn mạnh: Làm sao để trở thành một Giáo hội hiệp hành và hướng đến sứ mạng. Những người đã được rửa tội tạo nên một dân tộc của Thiên Chúa và được Thiên Chúa sai đi loan báo Tin Mừng cho thế giới. Và đây là nhiệm vụ của tất cả mọi người.

Đức Hồng y nhấn mạnh: Giáo hội không phải là của giáo sĩ, nhưng Giáo hội là của những người đã được rửa tội. Vì vậy mọi người đều có sự tham gia và đồng trách nhiệm trong việc loan báo Tin Mừng. Đồng thời, đối với giáo dân, Giáo hội không có sự khác biệt nào về sự tham gia và đồng trách nhiệm giữa nam và nữ. Đức Thánh Cha đã mở rộng thừa tác vụ giáo dân về chức giúp lễ và đọc sách cho phụ nữ và sau đó trong thừa tác vụ giáo lý viên mới có sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.

Thượng Hội đồng không nêu lên vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ, bởi vì vấn đề này không được nêu lên bởi toàn thế giới. Đã có một số Giáo hội địa phương nêu lên vấn đề chức phó tế của phụ nữ và có một ủy ban đào sâu suy tư thần học về điểm này.

Về vấn đề đại kết, Đức Hồng y nói rằng: “Chúng ta là Dân Thiên Chúa được tạo nên bởi những người đã được rửa tội. Chúng ta cũng có phép rửa trong các Giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo khác. Và chúng ta tôn trọng phép rửa đó cũng như các Giáo hội đó, và yêu mến họ.” Đức Hồng y nhấn mạnh: “Ngay cả trong những Giáo hội này, Chúa Thánh Thần cũng đang hoạt động. Vì vậy, nhiệm vụ truyền giáo trên thế giới là một nhiệm vụ chung cho tất cả các Giáo hội. Chúng ta phải cùng nhau loan báo Tin Mừng cho thế giới, trong sự đa dạng của chúng ta”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.

Nguồn: Vatican News

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.