Các Giám mục Québec phản đối việc bỏ môn tôn giáo ở trường học

Hôm 24/10 vừa qua, Bộ Giáo dục Québec đã thông báo về việc thay thế môn “Đạo đức và Văn hóa Tôn giáo” bằng môn “Văn hóa và Công dân Québec”. Các Giám mục Công giáo lên tiếng phản đối quyết định này, vì e rằng sự thiếu hiểu biết về tôn giáo sẽ có nguy cơ thúc đẩy các học sinh rút lui vào chính mình, đưa đến sự phân cực xã hội.

Ngọc Yến – Vatican News

Trong một tuyên bố chung được công bố vào thứ Hai, một ngày sau thông báo, các Giám mục khẳng định “là công dân Québec mang một đức tin được nhiều người chia sẻ và liên đới với các nhóm tôn giáo khác hiện diện ở Québec”, chúng tôi lo ngại về những hậu quả sẽ xảy ra do “loại bỏ hoàn toàn” các quan niệm về văn hóa tôn giáo khỏi chương trình giảng dạy ở trường học.

Theo các Giám mục, thay vì giúp học sinh hướng tới sự nhìn nhận người khác và theo đuổi công ích, sự thiếu hiểu biết về thực tế tôn giáo sẽ gia tăng định kiến về tôn giáo và sự phân cực xã hội.

Các Giám mục nhắc lại rằng “kinh nghiệm tôn giáo là một chiều kích trung tâm đời sống của nhiều công dân; một chiều kích cơ bản của kinh nghiệm con người; một chiều kích quyết định lịch sử và văn hóa của Québec, không chỉ vì tầm quan trọng lịch sử Công giáo, nhưng còn vì sự chung sống hòa bình lâu dài của một số truyền thống tôn giáo trong lãnh thổ”.

Đối với các Giám mục, sự thiếu hiểu biết về tôn giáo có nguy cơ thúc đẩy sự rút lui vào chính mình, sự phân cực xã hội đối với các vấn đề như kiểu chủ nghĩa thế tục phù hợp với các thể chế Québec, hoặc thậm chí là sự cực đoan hóa lập trường đối với các vấn đề về ý nghĩa. Các vị mục tử viết: “Tôn giáo vẫn là một vấn đề xã hội, ở Québec cũng như những nơi khác, và thực tế này sẽ không biến mất trong một sớm một chiều bằng cách loại bỏ văn hóa tôn giáo khỏi chương trình giảng dạy ở trường. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, cần cải tiến các phương pháp giáo dục”.

Với thông báo trên của Bộ Giáo dục, các trường học phải từng bước thực hiện các khái niệm này từ tháng 9/2022. Và áp dụng bắt buộc vào năm 2023.

Nguồn: vaticannews.va

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *