Hồng xinh kết chuỗi vạn lời kinh

Dâng Mẹ sớm hôm những tâm tình
Cất cao ngân khúc cung trìu mến
Tán tụng muôn đời Mẹ hiển vinh.

Sướng khổ trần ai Mẹ thấu tình
Bao nhiêu trắc trở vẫn đinh ninh
Có Mẹ đồng hành luôn sánh bước
Tân toan bên Mẹ tỏ tâm tình.

Gió về hoa nhẹ khẽ rung rinh
Như cõi lòng Mẹ ngập Thánh linh
Cất tiếng Xin Vâng dâng lên Chúa
Nhiệm lạ làm sao bước đăng trình.

Giấc mơ về Mẹ thật huyền linh
Mẹ đem ơn phúc xuống an bình
Cứ mỗi khó nguy tìm đến Mẹ
Mọi nỗi gian truân Mẹ dủ tình.

Con tìm hoa đẹp mỗi bình minh
Trước tòa con đứng niệm lời kinh
Kính xin Mẹ dủ thương phù giúp
Lời kinh hòa nhịp với hy sinh.

Có lúc như Mẹ cứ lặng thinh
Xem ra thử thách cứ vô tình
Không ngừng tăng gấp con nhụt bước
Nhưng không, muôn thuở Mẹ trọn tình.

Dương gian vui chịu những nhục vinh
Chẳng sợ khó nguy sống hết mình
Một đời theo Chúa dù khổ giá
Gương Mẹ dõi theo hết tâm tình.

Sr. Agnès Hoàng Thị Hòa