Kinh Cầu Với Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa tình yêu, con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong linh hồn con. Xin ban cho con tình yêu thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của bình an, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con sự bình an thánh thiện của Chúa, sự bình an mà không trí khôn nào hiểu thấu được.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của ánh sáng, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con được ánh sáng thánh thiêng của Chúa, để con có thể nhìn xem mọi sự một cách rõ ràng.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của niềm vui và an ủi, đang ngự thật trong linh hồn con, xin đổ tràn niềm vui và an ủi của Chúa vào lòng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của sức mạnh, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con sức mạnh thần linh của Chúa, để con có thể làm mọi việc cho hoàn hảo.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa của sự ngọt ngào và tốt lành vô biên, đang ngự thật trong linh hồn con, xin ban cho con những hoa trái, những phúc lành và bẩy nguồn ơn của Chúa.

Nguồn: https://www.conggiao.org/kinh-cau-voi-chua-thanh-than/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.